บริษัท จัดหางาน ซีเอฟบี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Overview

  • Sectors HR
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 64

Company Description

บริษัท จัดหางาน ซีเอฟบี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ที่นี่เราดำเนินงาน โดยมีเป้าหมาย และทัศนคติ ในการทำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดและ ตรง เป้าหมายที่ดีให้แก่ลูกค้า เพราะเราเชื่อว่า การส่งมอบงานที่ตรงกับความต้องการ เป็นการช่วยประหยัดเวลาที่มีค่า ของการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน ดังนั้นทุกโครงการ เราจะเริ่มโดยการ ศึกษา การทำความ รู้จักลูกค้า วัฒนธรรมองค์กร และคุณสมบัติ ของพนักงานที่ท่านต้องการ เพราะเหตุนั้นทุกผลตอบรับ จึงออกมาดีเยี่ยมนั่นยิ่งทำ ให้เรามั่นใจ ภูมิใจและพร้อมนำเสนอ งานบริการของเราต่อทุกท่าน