บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำกัด

  • TH, เลขที่ 19/135 พระราม 2 ซอย 28 แยก 12 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 View on Map

Overview

  • Founded Date 1st January 1900
  • Sectors Marketing
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 187

Company Description

บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นิตยสารอินโนแล็บ ซึ่งเป็นนิตยสารรายสองเดือนสองภาษาที่ให้ข้อมูลด้านการวิจัยพัฒนา และการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ เลขที่ 19/135 พระราม 2 ซอย 28 แยก 12 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 087-517-1651