บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Overview

  • Founded Date 1st January 1900
  • Sectors Multi-level Marketing(MLM)
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 210

Company Description

ทำไมต้องแอมเวย์

ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ เรามอบโอกาสแห่งความสำเร็จในเป้าหมายของชีวิตให้ผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์และบริการอันเปี่ยมคุณภาพพร้อมเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นนักธุรกิจมืออาชีพให้เติบโตอย่างมั่นคง

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์

แอมเวย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกกว่า 450 รายการ แบ่งเป็น 7 กลุ่มได้แก่

1. Nutrition & Wellness
2. Beauty
3. Personal Care
4. Home Living
5. XS
6. Agriculture
7. Others

โดยผ่านการวิจัยค้นคว้าและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย จำหน่ายผ่านนักธุรกิจแอมเวย์ แอมเวย์ ช็อป และช่องทางออนไลน์ของบริษัท พร้อมการรับประกันความพอใจ หากลูกค้าไม่พอใจ บริษัทยินดีรับคืนผลิตภัณฑ์และคืนเงินให้เต็มจำนวน

พื้นฐานหลักของธุรกิจแอมเวย์

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจแอมเวย์ประกอบด้วย 4 พื้นฐาน
• ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพโดดเด่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
• โอกาสสร้างรายได้ เริ่มต้นธุรกิจด้วยต้นทุนและความเสี่ยงต่ำ เป็นรายได้เสริมและสร้างธุรกิจของตนเอง
• การพัฒนาทักษะ เปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร และความเป็นผู้นำมืออาชีพ
• คอมมูนิตี้ สนับสนุนให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คุณค่า และความถนัดที่สอดคล้องกัน

พันธสัญญาจากแอมเวย์

คำมั่นสัญญาของแอมเวย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับแต่วันแรก เป้าหมายของเราคือความสำเร็จของนักธุรกิจแอมเวย์ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ด้วยการส่งมอบบริการและการคุ้มครองที่สูงสุด