ผู้จัดการส่วนงานขนส่งและคลังสินค้า

Full-Time @บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด in Management Email Job
  • Share:

Job Description

ลักษณงาน

1.วางแผนและบริหารงานด้านการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วางแผนการจัดรถขนส่งสินค้า การบริหารเวลาทำงาน การบริหารเที่ยววิ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
3.ควบคุมการเบิกจ่ายค่าดำเนินการในการขนส่งให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่บริษัทกำหนด
4.ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถขนส่งในการเข้าปฏิบัติงานเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า
5.บริหารจัดการสต็อกสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
6.ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงาน ในการจัดเรียงสินค้า การโหลดสินค้าขึ้นรถ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
7.จัดเตรียมเอกสารในการขนส่งตามบันทึกข้อมูลและสรุปรายงานการขนส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
8.ติดตามและแก้ไขปัญหาในการขนส่งทันที เมื่อพบว่าการจัดส่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์หรืองานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการขนส่งสินค้า
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการทำงาน ขยันอดทน มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Office อยู่ในระดับดี

สวัสดิการ / เพิ่มเติม

กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวต่างต่างประเทศ
โอกาสในก้าวหน้าในสายอาชีพ
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสปีละ 2 ครั้ง/ปรับเงินเดือนประจำปี
ปันผลรายไตรมาส (สำหรับผู้จัดการสาขา)
สวัสดิการบ้านพักพนักงานต่างจังหวัด
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน

ติดต่อ

บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
119/59 เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-136-7638-9

 

Required skills

Other jobs you may like